Chì thỏi

Chì thỏi 99,99% Taiwan

Chì thỏi 99,99% Taiwan

Là chì nguyên chất 99,99% được nhập khẩu từ TAIWAN dùng để sản xuất chì tấm.
Liên hệ báo giá