Thi công nội thất bệnh viện

Ngày đăng:

Nội thất cho các phòng đơn trong bệnh viện

Nội thất cho các phòng đôi trong bệnh viện

Nội thất cho phòng bệnh viện 4 giường .

Thi công  nội thất cho  các  phòng thí nghiệm, phòng mổ , phòng sạch .

 Thi công  các  phòng  khám , phòng sạch